Trang chủ > Kiến thức về yến

Kiến thức về yến

Sự thật yến vụn

Sự thật yến vụn

2022-08-21 22:57:45
Yến vụn được đóng viên
PHÂN BIỆT YẾN GIẢ

PHÂN BIỆT YẾN GIẢ

2022-05-29 10:53:11
PHÂN BIỆT YẾN THẬT YẾN GIẢ
PHÂN BIỆT YẾN GIẢ

PHÂN BIỆT YẾN GIẢ

2022-05-24 09:36:04
PHÂN BIỆT YẾN THẬT YẾN GIẢ
Nhuộm đỏ yến sào thành… yến huyết thượng hạng

Nhuộm đỏ yến sào thành… yến huyết thượng hạng

2022-08-21 21:31:07
Nhuộm đỏ yến sào thành… yến huyết thượng hạng
KIẾN THỨC YẾN SÀO

KIẾN THỨC YẾN SÀO

2019-12-08 09:18:10
Yến sào, hay tổ chim yến, (tiếng Hoa: 燕窩) là tên một loại thực phẩm
THÀNH PHẦN CỦA YẾN SÀO

THÀNH PHẦN CỦA YẾN SÀO

2019-12-08 09:18:50
Trong yến sào có chứa khoảng 55% protein không béo

Hotline tư vấn

0938.963.196